Pardubická exlibris 4 -publikováno ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka 2015

30.11.2015 17:31

Pardubická exlibris 4

Latinská slova Ex libris znamenají „z knih“ a v evropském prostoru se od středověku používala k označení vlastnictví knih. V současné době je to drobný grafický list, buď s volnou tématikou, nebo předem stanoveným obsahem. V Evropě a zejména v českých zemích má díky aktivitě sběratelů dlouhou a stále živou tradici.           Zdeněk Řehák

Jednou velkou evropskou aktivitou je vyhlašování soutěží pro tvůrce exlibris na různá témata. Tyto mezinárodní soutěže mají bohatou tradici zejména v belgickém Sint Niklaas a v polském Malborku. V roce 1990 trochu ve stínu politických změn proběhly oslavy k 650 výročí města Pardubic. K tomuto výročí již na počátku roku 1989 vymyslel a prosadil pardubický malíř, grafik, sběratel a pedagog Lubomír Netušil za podpory tehdejšího ředitele východočeského muzea dr. Šebka a Východočeské galerie vypsání mezinárodní soutěže exlibris k tomuto výročí. Byla to první mezinárodní soutěž exlibris v tehdejším Československu. Soutěž byla vyhodnocena a ve Východočeské galerii proběhla výstava vybraných a oceněných exlibris a byl vydán pěkný katalog. Soutěže se zúčastnilo 145 autorů (79 ze zahraničí) 259ti exlibris. Letos (2015) uplynulo 25 let od této soutěže a já, který jsem získal větší polovinu vystavených prací od zúčastněných autorů jsem vybral čtyři, které i po 25ti letech považuji svým nápadem, řešením a provedením za zajímavé.

Akademický malíř Jiří Bouda (čestné uznání) ukázal jakým zručným tvůrcem je, když na ploše malého dřevorytu dokázal seřadit všechny atributy Pardubic – Zelenou bránu, kostel Sv. Bartoloměje, radnici, zámek i Kunětickou horu.

Grafik Petr Strnad ve své litografii spojil 650 let města s osmdesátým výročím prvního vzletu (1910) Ing. Kašpara.

Jako originální přístup k 650. výročí města považuji serigrafii grafika Jiřího Neuwirta, který nakreslil  Pardubice jako „perníkové město“.

Letadlo Ing. Kašpara nad pardubickým zámkem letí sice jen ve fantazii autora akademického malíře Herberta Kiszi, ale s leteckým nadhledem si poradil skvěle a porotou byl odměněn 3.cenou v kategorii tisku z hloubky.