Poznáváme nové autory: Kateřina Černá

20.06.2009 15:52

Na skvěle připraveném letošním Sjezdu v Táboře jsem procházel mezi stoly a lovil očima mezi obrázky vyloženými na stole něco pěkného do mé sbírky. A objevil jsem a  mnohokrát! Lov byl opravdu dobrý. Ale já rád objevuji nové autory a i tady jsem měl štěstí. Nádherné barevné tisky z výšky, tištěné z několika matric mne zaujaly. Začal jsem je prohlížet a zaujal mne dobře čitelný podpis Kateřina Černá. Ano znám grafiky Kateřiny Černé, ale to jsou suché jehly s nápisy, naprosto nepodobné tomu co jsem uviděl na stole před kolegy sběrateli z Milevska. A opravdu také šlo o úplně jinou Kateřinu Černou, která má jen shodné jméno.

Okamžitě jsem jedno její zajímavé, barvami hýřící exlibris výměnou získal od ní a další od p. Pavla Picha a začal jsem zjišťovat informace o autorce a později jsem se rozhodl, že se o ně rozdělím s vámi.

Kateřina Černá se narodila 23.února 1986 v Písku, v současné době absolvuje magisterská studia Ústavu umění a designu na Západočeské univerzitě Plzeň a jejím profesorem je MgA. Michal  Pěchouček. I když v bakalářských studiích absolvovala studium Multimedia, kam linoryt nepatří, díky profesoru Pěchoučkovi se mu mohla věnovat. Tvořit vícebarevné linoryty není lehká disciplína a když se jí věnuje studentka dobrovolně navíc k povinným školním pracem, určitě to svědčí o jejím zaujetí grafikou. K linorytu a k exlibrisům ji v době jejích středoškolských studií přivedl člen SSPE Pavel Pich.

Kateřina se s oblibou věnuje větším formátům, kde vytváří technikou vícebarevného linorytu tématické cykly, např. v roce 2008 to byl cyklus „Level“ (počítačové hry), z kterého byl jeden list vystaven na Grafice roku. S cyklem „Život ve městě“ absolvovala v roce 2009 bakalářské studium. Cyklus obsahoval 12 barevných linorytů formátu A2. Před tím než vezme do rukou rydla provádí řadu přípravných skiz fixy. Už z uvedených cyklů je zřejmé, že ji oslovují náměty zcela civilní z běžného života.

V současné době ji zcela pohlcuje studium a její zájem o výtvarné umění, grafiku, fotografii, hudbu i multimedia. To znamená, že se ráda setkává s lidmi stejných zájmů a navštěvuje výtvarné workshopy. Potěšilo mne, že se objevila mladá grafička se svým námětovým rejstříkem a pracující klasickou grafickou technikou s osobitým rozpoznatelným projevem.

Ale zbývá čas i na exlibrisy. Zúčastnila se zatím dvou soutěží a získala v Mexiku čestné uznání. Zatím má na svém kontě 9 exlibris. Dvě z nich přikládm. Vlastní exlibris autorky Kateřiny Černé má název „Bublifuk“ a je tištěný sedmi barvami ze sedmi linorytových matric na bílou podkladovou barvu. Exlibris vytvořený pro J.Pichovou volně navazuje na její soubor „Život ve městě“ a je tištěn devíti barvami z devíti linorytových matric. Myslím, že takové zajímavé práce se mezi exlibrisy vyskytují opravdu jen zřídka a mít je ve své sbírce zatouží nejeden sběratel. Škoda jen, že reprodukce v Knižní značce není barevná, abyste mohli ocenit práci autorky s mnoha barvami. Jenom si přeji, aby se ubránila náporu nových technologií, které se ve škole učí a zůstala věrná klasické grafice, kterou my sběratelé obdivujeme.

Spojení na tuto autorku je: Kateřina Černá, ulice Štěpána Dvořáka 722,  39901 Milevsko

Její další práce k vidění na adrese:  linoryt/Galerie.cz

Publikováno v Knižní značce 1/2010