Textové exlibrisy Bohdany Holubcové

20.06.2008 16:16

Na letošním XII.Trienále exlibris v Chrudimi udělila odborná porota čestné uznání Bohdaně Holubcové za sérii jejích písmových linorytů. Tyto exlibrisy nezaujaly jenom porotu, ale i mne a myslím, že i další sběratele. Zaujalo mne včlenění psaného, výtvarně pojatého textu do exlibrisu a zejména to, že námětem exlibrisu se stal sám text, který charakterizuje majitele exlibris.

Proto jsem se rozhodl dozvědět se autorce víc informací. První informace mi dal internet přes adresu www.marienbad.com/keramika/Bohdana.html, kde nahlédneme do ateliéru Bohdany Holubcové a také do dílny jejího manžela keramika Pavla Holubce (přes home). Dočetl jsem se tam, že je narozena v roce 1944 v Plzni. Je absolventkou Pedagogické fakulty univerzity Brno a dále se soukromě školila u akademického malíře Leonida Ochrymčuka a ve Výtvarném studiu mladých MPVU Brno.

Na uvedených stránkách je také několik jejích obrazů. Vytváří jemně barevné kompozice s pevnými obrysy zobrazených objektů. Obrazy jsou inspirované přírodou, působením lidí v přírodě a jejími cestami po světě a prozrazují i lásku autorky ke kresbě.

V grafice vytváří autorské tisky větších rozměrů s kterými se účastní pravidelně výstav Grafika roku. Používá techniku linorytu velkých formátů a jsou to nejčastěji jakési ilustrované texty. Občas pracuje s takovým linorytem dál a to tak, že matrici rozřeže podle obsahu na jednotlivé části, které znovu samostatně vytiskne a použije stránky k vytvoření autorské knihy, kterou ještě někdy rozšíří o další odstavce. Mimo linorytů vytváří také suché jehly povětšině stejných námětů jaké najdeme na jejich obrazech. Její grafické práce též byly oceněny již dvakrát na Rokycanském bienále grafiky.

Z uvedeného příkladu linorytů poznáváme vřelý vztah autorky k textům a ke knihám vůbec.Mám před sebou několik jejích exlibris, provedených linorytem pouze třeba v sedmi kusech, které převážně vytváří pro radost rodiny a svých přátel. Hraje si s písmem, které se snaží zjednodušit až na hranici čitelnosti. Požívá často jednoduché až symbolické zobrazení věcí a předmětů, které „obtéká“ textem. Její exlibrisy jsou vtipné a hravé. Dává do exlibrisů to, co mnoho nás sběratelů láká – jakési tajemství.

Autorka má ráda písmo a tak již léta vytváří příležitostné tisky – pozvánky na výstavy, svatební oznámení a zejména novoročenky, které vytváří pravidelně již od 1982. Exlibrisů zatím vytvořila jenom pár a myslím, že by byla škoda neobohatit naše sbírky o hravá písmenová exlibris Bohdany Holubcové.

Zdeněk Řehák

 

Spojení na autorku: Bohdana Holubcová     Valy4,  35301 Mariánské Lázně