Výstava novoročenek v Galerii Na mostě v Hradci Králové 2008

Výstava novoročenek v Galerii Na mostě v Hradci Králové 2008

Vážení přátelé !

V prosinci minulého roku jsem se dočetl, že za vynálezem novoročenek stojí český šlechtic, který část svého života prožil na svém zámku ve Velkém Březně. Byl to prý vzdělaný a energický hrabě Karel Chotek (1783 - 1868). V naší vlasti bylo odnepaměti zvykem přijímat na Nový rok osobní blahopřání. Nejčastěji se navštěvovali příbuzní, přátelé a známí. Český národ nevědomky oživil jeden ze starobylých starořímských obyčejů, podle něhož lidé vzdávali hold svým dobrodincům a sobě rovní zase využívali společné chvíle k výměně novinek.

Právě tento český šlechtic poprvé v roce 1827 (tedy právě před 180 lety) začal rozesílat blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je obrázek. Omluvenka za to, že odesílající neuskutečnil osobní návštěvu. Šlechtic se tak nejen zasloužil o hospodářský rozkvět českých zemí, ale i o první českou, i když německy psanou novoročenku. V Čechách novoroční tisky zdobila nejčastěji ocelorytina navržená prvním ředitelem pražské umělecké akademie, profesorem Josefem Bergerem. Nejoblíbenější byly obrázky bohyně Fortuny zdobené nápisem Pour féliciter - Pro štěstí. Dnes se na novoročenkách objevuje zkratka P. F. a příslušný letopočet.

Nevím zda uvedený článek od autora PaedDr. Darsy ze Základní školy Velké Březno mohu přijmout jako bernou minci. Já jsem přesvědčen, že mne na základní škole v Pardubicích na Skřivánku v roce 1956 učili, že první novoročenky, tehdy zvané novogodky začal posílat již v roce 1817 (tedy deset let před Chotkem) učitel v Tulské gubernii P.F.Novogodov. Iniciálami jeho křestního jména Petr a otcovského jména Fjodorovič je přece jasně vysvětlena zkratka PF. Pouze nezájem zpupných a nevzdělaných carských úředníků způsobil, že tento jeho objev byl zatajen před vzdělanou Evropou. Jakou cestou se „novogodka“ dostala do rukou prohnaného hraběte Chotka, který ji posléze uvedl jako svůj objev sice nevím, ale zato vím své.

Tolik o novodobé historii vzniku novoročenek. Říkám proto novodobé, protože určitě jsou historici, kteří by zde na tomto místě řekli, již staří Řekové, již staří Římané, Egypťané, Číňané atd. Já zase říkám že již hradečtí sběratelé před třiceti lety…

A proč to říkám? To je tak… Když jsem byl jsem přítelem Jiřím Soukupem požádán o zahájení jubilejní již třicáté výstavy novoročenek ve zdejší galerii, tak Jiří svou žádost zdůvodnil tak, že se mu líbil můj článek – já mu říkám studie – v exlibristickém sborníku, kde jsem se pokusil  živočišný druh sběratele rozdělit do řady čeledí jako například čeleď tajemná, námětová, zvídavá, nadšená, pamětnická a ještě řady dalších. Nikde jsem však nedal záruku, že jsem v této studii sběratelských čeledí vyjmenoval čeledě všechny.

A právě když jsem se začal připravovat na tuto krátkou stať o novoročenkách, zjistil jsem, že jsem ve své studii neuvedl vzácnou a vysoce ceněnou čeleď sběratelů a to „čeleď buditelskou“. Nebojme se toho slova - pravda, zní nám trochu zatuchle, archaicky, trochu nepřípadně, vždyť denně se setkáváme s reklamou, prezentací a marketingem, ale žádný z těchto moderních termínů přece nemůže nahradit pojem buditelství.

Buditelé, jsou takoví lidé, kteří vydupou téměř doslova ze země výstavní prostor, vybaví ho potřebným zařízením pro instalace, sáhnou do svých sbírek, přinesou exponáty, nainstalují je a vystavují, odinstalují, nainstalují další a tak stále dokola.

A to vědí, že nezískají žádný osobní užitek, ale jen žijí nadějí, že někoho potěší pohled na ta malá grafická dílka, - nadějí, že se nad nimi někdo zastaví a zaraduje se, - nadějí, že divák se možná jednou zařadí mezi ty, které začne výtvarné umění bavit. Nebo že takový náhodný divák třeba stejně nezištným způsobem potěší své spoluobčany.

A ti buditelé to neudělají jen jedenkrát, ale dokáží provozovat výstavní galerii třicet let a třicet let připravovat, mimo jiné, výstavy ze svých sbírek.

To přece nedokáže žádný agent reklamy, manažer marketingu, disajnér prezentace ani ředitel obchodní strategie, to dokáže jen zapálený sběratel čeledi buditelské. A když se takových sběratelů sejde na jednom místě více, jako tady v Hradci Králové pod křídly Farmaceutické fakulty, pak je úspěch zaručen. Tím je těch Vašich třicet výstav novoročenek vysvětleno.

 

Zdeněk Řehák

 

Galerie Na mostě HK  31.3.2008 v 16 hod