Zahájení výstavy "Sběratelé exlibris východočeského regionu" ve Státním okresním archivu v Pardubicích dne 14.3.2012

Zahájení výstavy "Sběratelé exlibris východočeského regionu" ve Státním okresním archivu v Pardubicích dne 14.3.2012

Sběratelé a přátelé exlibris z regionu

je název výstavy na kterou jste přišli. Výstava vznikla vloni v září k příležitosti Sjezdu SSPE, který se konal v sousedním Hradci Králové. Výstava následně pokračovala v Galerii Duke v Litomyšli, dále pak v Galerii J.A.Komenského v Kyjově, v Městském muzeu Moravská Třebová a v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí.

Co je vlastně exlibris? Exlibris říkám, že je to vlastně „malé umění“. To „malé“ umění myslím v uvozovkách. V uvozovkách proto, že jsem přesvědčen - umění nemůže být malé nebo velké, ale jenom dobré nebo špatné. Slovem „malé“ myslím umění uplatněné v malém formátu - ve formátu exlibris. Exlibris v dnešní době je v podstatě malý grafický list na jakékoliv téma, který si sběratel exlibris pořizuje pro radost svou a radost svých přátel. A téma vyobrazené na exlibris si vybírá podle svých zálib nebo nápadů, jindy ale téma ponechává na umělci. A tak se v tématech objevovali dříve nejčastěji povolání sběratelů a jejich záliby. Později se však okruh témat rozšiřuje. Setkáváme se s zobrazením památek, s portréty, s biblickými, mythologickými nebo pohádkovými tématy, s náměty temně tajemnými nebo abstraktními. Zkrátka setkáváme se se všemi náměty, které najdete na velkých grafických listech nebo na obrazech.

Jak výstava vznikla? Byl to skvělý nápad prezentovat bývalé i současné sběratele exlibris v regionu. Každému sběrateli byl věnován panel, kde několika ukázkami exlibris je prezentován jeho sběratelský zájem. A jsem opravdu rád, že výstava nyní doputovala do Pardubic, protože pardubickému publiku se ukáže řada pardubických sběratelů z historie i současnosti.

Na výstavě vidíme mnoho exlibris od českých a slovenských autorů. Je přece skvělé, když můžeme sledovat jak každý z výtvarníků k danému tématu přistupuje jinak – ovlivněn svým vzděláním, chápáním, svou představivostí, svým výtvarným názorem a stylem. Ten malý formát dovoluje nám jedním pohledem obsáhnout zobrazenou situaci, ale pokud pozorujeme obrázek detailněji, nacházíme zajímavá zobrazení situací a osobitých detailů, skvělou stylizaci a rovnováhu obrazu. Malý formát také dává umělci, dá se říci, větší možnost nadhledu nad vážným tématem a tak se často pousmějeme nad zobrazením známých dějů. Účinnost tohoto malého formátu se násobí, když vím, že obrázek mohu vzít do rukou, prohlížet ho z různých stran a těšit se i strukturou a vůní papíru a barev.

Co autor, to jiný výtvarný pořádek, jiné zobrazení těla, tváře, vegetace, situace, pozadí. Někdo jde přímou cestou k pointě situace, jiný ji nechává trochu zamlčenou a cítíme z jeho dílka jakési tajemství. Tajemství, které provokuje nás, diváky, lépe řečeno vnímatele výtvarného díla. Takže se můžeme potěšit těmi drobnými dílky se zajímavými náměty, zamyslet se nad nimi a zaradovat se, když objevíme něco z jejich drobných tajemství.

Můžeme se také zamyslet se i nad tím, k čemu sběratelství exlibris vlastně slouží. Dobrý sběratel se stále musí učit – ze začátku se učí základy, jak se vlastně grafika vytváří, učí se poznávat jednotlivé techniky požívané ve tvorbě exlibris, učí se poznávat a rozeznávat jednotlivé autory. Musí se naučit organizovat si sbírku, tak aby se v ní vyznal. Sběratel má možnost i poznat některé autory osobně. Zadává si u nich zhotovení exlibris na své jméno a následně svá exlibris pak vyměňuje s dalšími sběrateli. Poznává tak řadu současných autorů a následně začne se zajímat o historii exlibris a také o díla autorů již nežijících – klasiků.

Uvedu zde citát z knihy „Sběratelství“: Sběratel a sbírka jsou ve zvláštním vztahu: sběratel vytváří sbírku, ale ta by zpětně měla tvořit a formovat jeho samotného. Když takový sběratel, za řadu let už těmito etapami projde, tak určitě nashromáždil množství krásných exlibris a potom upře svůj sběratelský zájem na určité téma. A následně zamíří k nejvyšší sběratelské metě – o výsledky svého sbírání se podělí s dalšími lidmi prostřednictvím výstav.

Právě proto jsme se dnes zde sešli, abyste zde nahlédli do sbírek sběratelů regionu a podívali se na zlomek jejich práce. Přeji Vám příjemný zážitek.

14.3.2012 Pardubice