Zahájení výstavy Žatva slovenského a českého exlibris za rok 2012

Zahájení výstavy Žatva slovenského a českého exlibris za rok 2012

Pochválen buď den, kdy jsem objevil exlibris a zamiloval se do něho. Je tomu už třicet let a ta láska mne má stále ve své moci. Tehdy jsem ve sbírání exlibris objevil cestu, jak se levným a přímým způsobem přiblížit k výtvarnému umění a těšit se ze svojí vlastní malé galerie. Výtvarné umění jsem do té doby více méně jen poznával z knih, některých výkladních skříní a z článků v časopisech. Po přečtení knihy Jindřicha Marca „O grafice“ jsem usoudil, že exlibris, je to pravé pro mne. Exlibris se dá poměrně levně sbírat a dosti rychlým tempem lze vytvořit pěknou kolekci malých uměleckých skvostů s kterými se můžete těšit.

Určitě jste se již setkali s radami psychologů, jak prožít plný a spokojený život. První jejich přikázání bývá – umět se těšit se z drobných radostí! A právě k tomu má sběratel řadu příležitostí - každá nově získaná malá grafika je další drobná radost. A to si představte, že už jich mám téměř deset tisíc!

Proč mne zaujalo výtvarné umění? Přitahuje mne možnost dívat se na svět kolem nás jinýma očima. Moje fantazie a moje sny jsou všední - postrádají křídla fantazie. Možná proto mne láká podívat se na svět z jiné perspektivy, s jinou mírou informovanosti, s jiným filosofickým nadhledem a zejména s polibky fantazie. Objevovat barvy světa tam, kde já vidím pouze barvu šedou, nahlížet do nitra lidí, věcí nebo událostí, hledat tam hybatele světa. Nebo se také jen mohu s tichým obdivem sklonit se nad krásou obyčejného suchého listu, nebo se potěšit pohledem umělce na známá místa nebo do známých tváří. Tohle všechno můžete zažít při prohlížení a zkoumání výtvarného umění.

Čím více jsem poznával krásu a možnosti grafiky a čím více jsem se poučil o téměř magických grafických technikách, tím více jsem propadal obdivu k těmto malým komorním dílům. Oceňuji zejména invenci tvůrce, umocněnou dokonalým řemeslem grafika. A už vím, že malý formát exlibris, který zdánlivě může grafika omezovat, mu ale na druhé straně skýtá řadu dalších možností vyjádření – například nečekanou zkratku, nebo naopak rozpracování jednoho detailu námětu.

Objevil jsem také, že jako objednatel exlibris se mohu podílet na objednaném námětu a cítit se - tedy s velkou nadsázkou, téměř jako mecenáš umění. Mecenáši byli dříve jen osvícení panovníci, šlechta nebo klér a nyní v demokratických dobách to může být tedy v malém třeba i zahradník, učitelka, technik nebo světe div se - i důchodce. A protože se jedná o grafiku – tak nejde o jedno výtvarné dílo, ale o sadu - třeba o padesát nebo sto výtisků. Výměna pro Vás zhotoveného exlibris s ostatními sběrateli nám umožní začít vytvářet kolekce autorů, námětů, nebo stylů do své sbírky.

Abychom se my sběratelé a „mecenáškové“ orientovali ve světě výtvarného umění, ve světě grafiky, abychom poznávali autory a jejich práce, na to je potřeba navštěvovat výstavy, sledovat a snažit se pochopit cesty umělců a vývoj jejich výtvarného projevu.

Ano výstavy – to je nezbytná součást života sběratele a milovníka umění. Nemůžete přece vynechat takovou zajímavou a poučnou výstavu, jakou je každoroční „Žatva nebo Žeň českého a slovenského exlibris“. Zde naleznete autory exlibris, které už znáte důvěrně a rádi se podíváte na jejich díla vytvořená v uplynulém roce. Sledujete ale i další autory, kteří se zde prezentují a prohlížíte si jejich práce a hledáte svůj vztah k ním a tipujete si, zda se probojují mezi vaše oblíbené. Sběratel kličkuje mezi panely, prohlíží, zkoumá a hledá autora nebo námět, kterým by mohl obohatit svoji sbírku.

Důležitou součástí dobré výstavy bývá katalog a katalogy Žní a Žatev exlibris jsou opravdu plné informací a dobře doplňují vystavené exponáty. Myslím, že to mohu tvrdit –katalogů Žní a Žatev exlibris mám doma víc jak dvacet a daly mi řadu tipů a nespočet informací pro mojí sbírku. Za to děkuji pořadatelům této impozantní série výstav – letos už třicátého druhého pokračování.

Vám návštěvníkům této výstavy přeji, abyste i vy objevili a zamilovali si svět těchto malých grafických děl, přeji vám, aby i vás potěšily vystavené výtvarné skvosty malého formátu - skvělá exlibris. Objevíte zde autora nebo jeho dílo, které vás zaujme, nebo vás může potěšit bohatě propracovaný námět. Jindy můžete jen tiše žasnout nad mistrně položenou jednoduchou linkou, která může říci více než čarami hustě zaplněný papír. Poté zase najdete ve zdánlivě abstraktním námětu vnitřní řád věcí a nečekané souvislostí. Abstraktní tvary a barvy mohou ve vás vyvolávat dojmy obdobné poslechu hudby.

Tak přátelé výtvarného umění, vraťte se nyní k výstavním panelům, prohlížejte, objevujte, radujte se, prožívejte, těšte se a doporučuji vám - zkuste žít a těšit se s exlibrisy a s mnoha drobnými touhami a radostmi sběratele.

 

Galerie Na mostě Farmaceutické fakulty Hradec Králové 29.42013 Zdeněk Řehák