Zahájení výstavy Žeň českého a slovenského exlibris v Hradci Královí v Galerii Na mostě 2009

Zahájení výstavy Žeň českého a slovenského exlibris v Hradci Královí v Galerii Na mostě 2009

Fenomén exlibris

 

O exlibris jsem se začal zajímat asi před 25ti lety a to zejména proto, že jsem zjistil, že tento sběratelský obor volně přechází do volné grafiky a současné exlibris je blízké volné komorní grafice. Lákala mne možnost zadávat si témata grafických listů a sbírat malé grafické listy za příznivé ceny.

Ale čím déle jsem byl organizovaným sběratelem, tím více jsem podléhal kouzlu exlibris a spolu s těmito malými grafickými skvosty jsem si doplňoval veškeré dostupné publikace o exlibris a jejich autorech. Nyní s uspokojením mohu konstatovat, že mi tyto materiály zabírají značnou část knihovny.

Světový kongres v Chrudimi v roce 1996 a jeho velký katalog s stovkami autorů z desítek zemí mi ukázal, že exlibris je vskutku světový fenomén! Otevřel jsem tento katalog a zjistil, že počet vystavujících autorů byl 660 ze 34. zemí. V tolika zemích světa vědí o exlibris a pěstují ho, nebo se alespoň o pěstování snaží! Na webových stránkách spolku se můžeme dočíst o řadě vypsaných soutěží na různá témata v různých zemích – Itálie, Čína, Španělsko, Turecko a další a další. A čeští autoři exlibris se v soutěžích umísťují. Existuje i dokonce takové neoficielní mistrovství světa v jednotlivých grafických technikách exlibrisu v Sint Niklaas v Belgii. Ale vraťme se ze světa k nám domů.

Katalogy Trienále exlibris v Chrudimi, katalogy bratislavských trienále, katalogy výstav jako například „Praha srdce Evropy 2000“, Současné české exlibris v Prostějově 2003, Trienále galantní a erotické tvorby v exlibris v Havířově a další a další katalogy se spoustou nádherných reprodukcí a s informacemi o autorech - to jsou skvělé studijní materiály pro sběratele komorní grafiky! Spolek sběratelů a přátel exlibris, ve kterém je většina sběratelů organizována vydává časopis Knižní značka, organizuje každoroční Sjezd sběratelů a při jeho příležitosti vydává Sborník pro exlibris a drobnou grafiku. Spolek vydává i další příručky, jako Osobnosti českého exlibris, Současní tvůrci exlibris a postupně vydává poklad pro studium exlibris dnes již historických - Slovníkové listy tvůrců exlibris – těch autorů, jejichž dílo je již uzavřeno.

Nejen Spolek sběratelů a přátel exlibris, ale i sdružení českých umělců grafiků Hollar se věnuje vydávaní katalogů členů Hollaru, vydávání souborů komorních grafických listů, vydal i skvělou encyklopedickou publikaci, kterou mívám často v rukou a to „České exlibris“ od Slavomila Vencla.

Hollar také každý rok pořádá Festival komorní grafiky, který ukazuje novou tvorbu v malém formátu. Jediným omezením je pouze velikost, jinak je volná tvorba v námětu, technice, výrazu, osobním projevu a jsou to často i exlibrisy. Často komorní rozměr umožní řešení, které se nedaří ve velkém. Také provedení vynikne v jemnostech a nuancích. Umělec může projevit své osobní záliby s důvěrností, které mu dovoluje měřítko. Festival komorní grafiky je jakýmsi svátkem, který potěší sběratele grafiky a exlibris, tak autory grafik, tak ostatní milovníky grafického umění.

Pravidelná soutěžní přehlídka Grafika roku má také kategorii grafiky do formátu A4, kde se setkáváme s exlibrisy a drobnou – komorní grafikou. Ale katalog této výstavy je strohý a prodávaný CD ROM je přímo amatérský.

Ale nejen tvůrci - grafici, nebo my zapálení sběratelé se zaobíráme exlibrisy. Sbíráním exlibris s dokumentací jejich vzniku a vazbou na autory, sběratele, atd. se zabývá Kabinet exlibris Památníku národního písemnictví. České farmaceutické muzeum sbírá exlibrisy farmaceutů, kterých je mezi sběrateli překvapivě mnoho a je i dost tvůrců exlibris, jejichž původní školení bylo farmaceutické. Knihovna Národního muzea i řada oblastních a místních knihoven budují své sbírky exlibris, např. s náměty osobností, památek, architektury nebo regionální historie.

Z toho, co jsem až dosud uvedl soudím, že tolik příležitostí a materiálu k poznávání vzdělávání a studiu jako máme my sběratelé exlibris, není v žádném jiném sběratelském oboru, věnujícím se umění. Je to přímo moře informací. Laik stojí na břehu a spokojeně si nechává omývat nohy a sběratel se do něho nadšeně ponořuje a hledá a nachází pravé perly do svých sbírek.

Nepominutelným přítokem do tohoto moře informací přispívá České farmaceutické muzeum farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy spolu se hradeckou sekcí Spolku sběratelů a přátel exlibris, kteří letos již po dvacáté osmé připravili „Žeň českého a slovenského exlibris 2008“. Výstava – salon českých a slovenských autorů exlibris je ojedinělou událostí komorní grafiky. Za těch dvacet osm ročníků se na výstavních panelech objevily práce snad všech současných českých a slovenských grafiků. Z katalogu jsem vyčetl, že posledních deset ročníků vystavovalo 492 autorů.

Chci ocenit zejména, že se pořadatelé výstavy se neodstřihli od slovenských autorů a tito jsou zde stále zastoupeni. Katalogy této výstavy prošly velkou proměnou od seznamu zhotovenému na cyklostylu k tištěnému sešitu bez reprodukcí, k sešitu s tvrdými deskami s reprodukcemi ke katalogu s reprodukcemi vždy po jedné od každého zastoupeného autor až po ilustrovaný katalog s vloženým CD ROMem se všemi vystavenými exlibrisy.

Jsou sběratelé exlibris a milovníci grafiky, kteří se z různých důvodů nedostanou na tuto výstavu a tak se jim tyto katalogy se stávají výbornou encyklopedickou pomůckou pro jejich poučení a sběratelské záměry. Za tyto sběratele, za sběratele, kteří výstavu pravidelně navštěvují a za diváky, ať už přijdou cíleně nebo náhodně, skládám hold všem pracovníkům, kteří se na organizaci „Žní českého a slovenského exlibris“ podíleli.

 Zdeněk Řehák