Evropský spolkový dům v Pardubicích

Spolek sběratelů a přátel Exlibris

Tajemník: Zdeněk Řehák
Tel.: 608 069 209
E-mail: jonasolog@seznam.cz
Web: exlibrisweb.cz
Schůzky: třetí čtvrtek v měsíci 18.00 - 20.30 hod.
Klubovna: 3. patro ESD čp. 54

Celostátní Spolek sběratelů a přátel Exlibris byl založen roku 1918. Jeho členy jsou také Slováci, Němci, Rakušané a Holanďané.

EX libris znamená latinsky "z knih", tedy značka vlastníka knihy, vlepovaná do knihy. Charakterizovala vlastníka knihy, jeho povolání, záliby. V současné době se z exlibris stala spíše záležitost sběratelská, neboť je zhotovují klasickými grafickými technikami přední umělci. Nyní je exlibris spíše grafický list malého formátu. Grafika je originální umělecké dílo vytvářené umělcem - grafikem. Je rozmnožované ručním tiskem v omezeném počtu výtisků. Grafické listy bývají číslované. Pořadové číslo výtisku je lomeno počtem vydaných listů, které jsou umělcem podepisované. Grafika je zázračné spojení myšlenky, výtvarného projevu a uměleckého řemesla. Okouzluje diváky již řadu století. Svou cenovou dostupností promlouvá k široké vrstvě lidí a je zrcadlem doby.