Přednášky L.Netušila o grafice

 Každýrok nám mgr. Lubomír Netušil připraví přednášku o grafice. Byly to přednášky o evropské grafice minulých století i ve století dvacátém a také o grafice české. Přednášky jsou doplněny promítaným obrazovým materiálem i grafikami ze sbírky přednášjícího.