Tomáš Hřivnáč nás navštívil 19.11.2015 a mohli jsme si prohlédnout řadu jeho grafik a vysvětlil nám, jak vytváří grafiky svoji nejpoužívanější grafikou - suchou jehlou.