Vzpomínka na Ludmilu Ladýřovou 17.2.2011

Únorovou pardubickou sběratelskou schůzku jsme věnovali vzpomínce na naši zemřelou kolegyni sběratelku Ludmilu Ladýřovou (†9.1.2011). Sešli jsme se nejprve ve Východočeském muzeu na pardubickém zámku v expozici skla, u jejíž základů Lída stála. Sbírkou nás provedl a na Lídu zavzpomínal její následník – současný správce uměleckořemeslných sbírek mgr. Ivo Křen – jinak též skvělý grafik a člen Hollaru. Bylo skvělé poslechnout si přednášku zasvěceného odborníka a seznámit se mnoha souvislostmi vývoje českého skla ve světovém kontextu.

Po skončení prohlídky na zámku jsme se přesunuli do naší klubovny, kde se k nám připojili ti, kteří nestihli prohlídku na zámku. Jaroslav Horáček nám pustil Lídiny oblíbené country skladby a připravil pro nás prohlídku exlibris a novoročenek, které Lída posílala a vyměňovala. A bylo co prohlížet, vždyť šlo o autory jako G.Alexandrov, K.Beneš, J.Bouda, E.Hašková, J.Cheben, J.Istler, K.Kalinovich, H.Kisza, M.Komáček, I.Křen, O.Kulhánek, M.Manojlín, P Melan, J.Pileček, M.Richterová, J.Škopek, K.Vavrová.