Otázky a odpovědi

Zkratky používané sběrateli grafiky a exlibris

C - tisky z hloubky,  C2 -mědirytina, C3  - lept, C4 - suchá jehla, C5 - akvatinta

L - litografie, další číselná označení: L1-křídou, L2-tuší, perem, štětcem, L4-kamenorytina

X -tisk z výšky např. X1-dřevořez, X2-dřevoryt, X3- linoryt, X5- suchá pečeť

P1-pérovka, zinek, P7 ofset  apod. ,  S – sítotisk, CAD – počítačová grafika, T- typografie

Rozměry grafik (tiskové plochy)jsou uvedeny v mm, výška na prvním místě a potom šířka

sign. - podepsáno autorem téměř vždy tužkou,  nesign. – nepodepsáno